ACTION ST

107 74

Available in stock

Περιγραφή

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Αρ. Καταχώρησης ΕΟΦ : 29248 / Γ-31/3-10-2003                     Με βακτηριοκτόνο δράση

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το Action ST χρησιμοποιείται για την απολύμανση και τον καθαρισμό, σε Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Πλοία, Βιομηχανίες Τροφίμων, Εστιατόρια, Κρεοπωλεία, Ιχθυοπωλεία, Αρτοποιεία, Σχολεία, Παιδικούς σταθμούς, Οικίες, Οίκους ευγηρίας και γενικά σε όλους τους χώρους όπως, στις κουζίνες, νεροχύτες, πάγκους εργασίας, ψυγεία, δοχεία απορριμμάτων, κα.   Είναι ένα ειδικό συμπυκνωμένο υγρό, απολυμαντικό, καθαριστικό, και  αποσμητικό. Έχει μελετηθεί για να καθαρίζει δύσκολες βρωμιές όπως, λάδια, λίπη, αίμα, κλπ, ενώ συγχρόνως σκοτώνει τα παθογόνα μικρόβια και τους μύκητες. Δρα αποτελεσματικά εναντίον των παθογόνων μικροοργανισμών: Colliform bacteria, Salmonella SPP, Pseudomonas SPP, Stafhilococcus, κλπ.  Ιδανικό για καθαρισμό και απόσμηση ψυγείων μεταφοράς  κρεάτων. Το ACTION ST βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στους χώρους των ειδών υγιεινής, σε σάουνες, χαμάμ κλπ. Επίσης χρησιμοποιείται σε ιατρεία, κτηνιατρεία, pet shop κλπ.  Πολύ καλό για γυμναστήρια, σχολεία, κινηματογράφους και γενικότερα  εκεί όπου συναθροίζεται πλήθος κόσμου και χρειάζεται όχι μόνο καθαρισμός αλλά και απολύμανσης. 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

➲ Υγρό, ανοιχτού κόκκινου χρώματος, σχεδόν άοσμο.    ➲ Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και αλγοκτόνο.

➲ Δεν καταστρέφει ή αλλοιώνει τις επιφάνειες και τα αντικείμενα με τα οποία         έρχεται σε επαφή.

➲ Δεν περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες, φωσφορικά ή οξειδωτικές ουσίες    ➲ Καθαρίζει χωρίς ανάγκη προσθήκης απορρυπαντικού.

➲ Έχει ευχάριστη διακριτική οσμή    ➲ Η δραστικότητά του δεν επηρεάζεται από το σκληρό νερό.    ➲ Είναι πλήρως βιοδιασπώμενο.   

 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Στο Action ST μεταξύ των άλλων υπάρχουν και τα εξής συστατικά: 5%  κατιονικά ενεργά ( Benzalkonium chloride, το οποίο έχει ευρύ φάσμα βακτηριοκτόνου δράσης ),  < 10% μη ιονικά τασιενεργά.        

 

ΧΡΗΣΗ – ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ:

Για τον καθαρισμό και την απολύμανση των επιφανειών κάνουμε ψεκασμό ή επάλειψη με διάλυμα 1% – 2% και αφήνουμε το προϊόν να δράσει για 15 λεπτά. Για δύσκολη βρωμιά χρησιμοποιούμε το προϊόν σε διάλυμα 2% – 4% με υγρό πανί ή σφουγγάρι ή ψεκάζουμε την επιφάνεια που θέλουμε να καθαρίσουμε, να απολυμάνουμε και να αποσμήσουμε. Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να ξεπλένονται πολύ καλά πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. 

Το Benzalkonium Chloride, το οποίο περιέχεται σαν δραστική ουσία στο Action ST, είναι ισχυρό βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και αλγοκτόνο.    Ανήκει στην κατηγορία των Τεταρτοταγών αλάτων του Αμμωνίου. Τα απολυμαντικά που βασίζονται σε αυτές τις ενώσεις, έχουν ευρύ φάσμα δράσης.    Η βιβλιογραφία αναφέρει υψηλή μικροβιοκτόνο δράση απέναντι σε grampositive και gramnegative βακτήρια, μύκητες, ζυμώσεις μούχλες, ιούς και πρωτόζωα και μάλιστα σε πολύ μικρή αναλογία του ενεργού συστατικού.  Ο πίνακας 1 δείχνει την θανατηφόρο δράση του επί των μικροοργανισμών που επιτυγχάνεται σε θερμοκρασία 20ο  C και ph =7 μετά από διάφορους χρόνους δράσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

Μ Ι Κ Ρ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι

 

Τεταρτοταγές Άλας του αμμωνίου σε ppm μετά από τους εξής χρόνους δράσης.

 

5  min                10  min               20  min

STAPHYL0COCCUS AUREUS 10 10 5
ESCHERICHIA COLI 80 10 5
PSEUDOMONAS AERUGINOSA 160 80 40
PROTEUS VULCARIS 80 40 20
CITROBACTER FREUNDII 160 80 40
SACCHAROMYCES CEREVIDIAE 80 40 20
CANDIDA ALBICANS 20 10 10
ASPERGOLLUS NIGER 40 40 20
PENICILLIUM FUNICULOSUM 80 40 20

 

Ο πίνακας 2 μας δίνει την μικρότερη δυνατή συγκέντρωση τεταρτοταγούς άλατος του αμμωνίου που είναι απαραίτητη για την βακτηριοστατική – μυκητοστατική και αλγοστατική  δράση του. Το τεστ έγινε σε θερμοκρασία 37Ο C και μετά από 24 ώρες καλλιέργεια.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   2

 

Μ Ι Κ Ρ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι

 

 

P P M

 

STAPHYLOCOCCUS  AUREUS 5
ESCHERICHIA  COLI 5
PSEUDOMONAS  AERUGINOSA 40
BASILLUS  SUBTILIS 20
PROTEUS VULGARIS 40
CITROBACTER  FREUNDII 20
ENTEROBACTER  AEROGENES 10
SACCHAROMYCES  CEREVIDIAE 20
CANDIDA  ALBICANS 20

 

Οι ανωτέρω πίνακες προέρχονται από το Γερμανικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Μικροβιολογίας DGHM.

Διάλυμα  0,1 % Action ST  ( 100 gr. σε 100 kg. νερό ) μας δίνει συγκέντρωση Τεταρτοταγούς Αμμωνίου  50 ppm.  Ενδεικτικά:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ    3

 

ΔΙΑΛΥΜΑ %

ACTION ST

Αραίωση  Action ST

 

σε 100 kg νερό    σε 10 kg νερό     σε 1 kg νερό

 

P P M

Δραστικής ουσίας

0.1 % 100 gr 10 gr 1 gr 50 ppm
0.5 % 500 gr 50 gr 5 gr 250 ppm
1.0 % 1000 gr 100 gr 10 gr 500 ppm
1.5 % 1500 gr 150 gr 15 gr 750 ppm
2.0 % 2000 gr 200 gr 20 gr 1000 ppm
3.0 % 3000 gr 300 gr 30 gr 3000 ppm

Από τους πίνακες εμφαίνεται ότι το προϊόν ακόμη και σε πολύ μικρή αραίωση υπερκαλύπτει τις ποσότητες της δραστικής ουσίας που είναι απαραίτητη για σωστή απολυμαντική δράση.

 

Χ Ρ Η Σ Ε Ι Σ    Τ Ο Υ    Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ

Το προϊόν Action ST μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς χώρους, όπου οι συνθήκες απαιτούν ένα δραστικό αλλά και ασφαλές απολυμαντικό. Όπως π.χ. :Βιομηχανίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, Γαλακτοβιομηχανίες, Ποτοποιίες, Καταστήματα τροφίμων, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Ψυγεία τροφίμων.

 

Δάπεδα, Πάγκοι εργασίας, επιφάνειες επεξεργασίας και  έκθεσης και εμπορίας τροφίμων, κλπ προϊόντων. Σφουγγάρισμα ή ψεκασμός ή επάλειψη με διάλυμα  0,5 -1 ,0 %
Μηχανήματα κοπής, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων, δεξαμενές ά υλών, σωληνώσεις κλπ. Καθαρισμός με διάλυμα  1,0 – 2,0 %  ή κυκλοφορία εντός των κυκλωμάτων CIP. Ξέβγαλμα.

 

Κτηνοτροφικές & πτηνοτροφικές μονάδες ( απολύμανση εγκαταστάσεων διαμονής ζώων & εξοπλισμού ), Σφαγεία – Μονάδες επεξεργασίας κρέατος καθώς και κρεοπωλεία,   ( εγκαταστάσεις  και  εξοπλισμός ),   Ιχθυοτροφεία  και   Ιχθυοπωλεία  ( εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ),  Κοινόχρηστους  χώρους,   Αποθήκες  τροφίμων, Πλοία,   Γυμναστήρια,   Οίκους ευγηρίας,   Αποθήκες  φύλαξης  απορριμμάτων, κ.ά.

Σφουγγάρισμα  ή  ψεκασμός  ή  επάλειψη  με  διάλυμα 2 – 3 %  του  προϊόντος  επί των επιφανειών ( τοίχων, δαπέδων, WC, εγκαταστάσεις διαμονής ζώων, καθώς και του χρησιμοποιουμένου εξοπλισμού. Ιδανικό και για την απολύμανση των χώρων υγιεινής

 

                                                                 Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   Οι ανωτέρω αναλογίες ισχύουν για χρόνο δράσης 10 – 15 min.

   Να μην αναμιγνύεται το προϊόν με άλλα προϊόντα που περιέχουν χλώριο.

   Προσοχή !!! Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να  ξεπλένονται πολύ καλά πριν

      την επαναχρησιμοποίηση τους.

  Τα μικροβιακά αποτελέσματα του Action ST , όπως και άλλων  απολυμαντικών επηρεάζονται από

      αρκετούς συντελεστές.      

   Αυξάνονται με την αύξηση της θερμοκρασίας και του χρόνου έκθεσης του προϊόντος και μειώνονται

      από την αύξηση του μικροβιακού φορτίου.

  Το προϊόν έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπουν οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής

      Ένωσης  για τον έλεγχο των επικινδύνων ουσιών και μειγμάτων.

   Όλα τα επιφανειοδραστικά συστατικά. τα οποία εμπεριέχονται στο Action ST,   πληρούν τις

      προϋποθέσεις και τα κριτήρια της βιοδιασπασιμότητας, όπως αυτή ορίζεται από την οδηγία της EC Νο:

648 / 2004.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ
218013 ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 13 ΚΙΛΩΝ

 

Tο  προϊόν παράγεται στην ΕΕ,  για την VICTORIA CHEMICALS . Οι παραπάνω πληροφορίες αν και είναι σωστές πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές. Καμιά ευθύνη δεν φέρουμε για λάθος χρήση του προϊόντος. Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τεχνικό υπεύθυνο.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ACTION ST”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *