BIOLLIQ

48 40

Available in stock

Περιγραφή

BIOLLIQ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.  ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,  ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ  ‘Η  ΣΤΕΓΑΝΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις αρχές και μέσα του 1970, έγινε φανερό ότι η ελλιπής διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων στις ΗΠΑ, Ευρώπη και τα υπόλοιπα βιομηχανικά ανεπτυγμένα κράτη του κόσμου, είχε δημιουργήσει σοβαρή μόλυνση σε ποταμούς, λίμνες και θάλασσες.  Η απάντηση ήταν να δημιουργηθούν νόμοι για την διαχείριση και την ποσότητα των αποβλήτων που θα μπορούσαν οι βιομηχανίες να αποβάλουν στο περιβάλλον. Στις ΗΠΑ τέθηκαν αυστηροί κανονισμοί για την ποσότητα και την ποιότητα των αποβλήτων.  Η ομοσπονδία EPA οργανώθηκε γι΄ αυτόν τον σκοπό και οι εταιρείες, μηνιαίως αναφέρουν ποσότητα και ποιότητα αποβλήτων. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες ελέγχονται διαρκώς και επιβάλλονται πολύ αυστηρά πρόστιμα εάν δεν τηρούν την νομοθεσία.  Έτσι οι βιομηχανίες και οι εταιρείες γενικά που έχουν απόβλητα, Ξενοδοχεία, οργανισμοί κ.λ.π. εκπαιδεύουν το προσωπικό τους και τηρούν τους νόμους.  Το ίδιο γίνεται και στην Ναυτιλία για την μόλυνση των θαλασσών από τις σεντίνες και τις δεξαμενές.  Η χρησιμοποίηση επεξεργασιών για την διάσπαση των οργανικών αποβλήτων έχει αρχίσει προ 80 ετών.  Τα τελευταία 20-25 χρόνια αυτά έχουν εξελιχθεί και έχουν μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα. Γι αυτό χρησιμοποιούμε φυσικά βακτήρια που ήδη υπάρχουν στα απόβλητα. Δημιουργούμε ένα περιβάλλον που τα επιτρέπει να τρώνε τα οργανικά υλικά που περιέχει το σύστημα.  Πολλές καταστάσεις αντιμετωπίζονται με τα απόβλητα που είτε δημιουργούν είτε αποβάλλουν τοξικά υλικά στο νερό. Αυτά  έχουν δημιουργήσει στην εξέλιξη βακτήρια που έχουν εγκλιματιστεί και είναι ανθεκτικά, ώστε να μπορούν να αυξάνουν τα φυσικά βακτήρια και στην συνέχεια να μπορούν να χειρίζονται τα υπερφορτωμένα συστήματα.  Αυτή η μέθοδος άρχισε στις αρχές του ΄70 και αυξήθηκε η χρησιμοποίησή της στην δεκαετία του ΄80,και μπορεί και διορθώνει ένα σύστημα το οποίο είναι εκτός της σωστής λειτουργίας και να αποφεύγονται υψηλά πρόστιμα από την διάθεση αποβλήτων ελλιπώς επεξεργασμένων. Ήδη τελευταία το ΥΠΕΧΩΔΕ, κάνει λόγο για πρόστιμα ύψους έως και 100.000.000 δρχ. σε ξενοδοχεία τα οποία ρίχνουν απόβλητα στις θάλασσες, τα οποία είτε δεν έχουν επεξεργαστεί, είτε είναι ελλιπώς επεξεργασμένα. Αυτό βοηθά και στην κοστολόγηση για τα προϊόντα καθαρισμού τα περιέχοντα οξέα, καυστικά κ.λ.π. που έχουν χρησιμοποιηθεί  στο παρελθόν.  Γι’ αυτές τις εφαρμογές προσφέρονται πλέον προϊόντα τα οποία είναι φιλικά με το περιβάλλον και από την εμπορική τους πλευρά είναι ελκυστικά στον πελάτη αφενός, αφετέρου αποδεικνύουν τον πελάτη φίλο του περιβάλλοντος για το οποίο φροντίζει όπως ακριβώς και για την εταιρεία του.  Όσο προχωρούμε στην δεκαετία του ’90, υπάρχει μια συνεχής διογκούμενη παγκόσμια έμφαση για την διατήρηση του περιβάλλοντος, για καθαρότερο περιβάλλον ώστε να μπορούμε να ζούμε σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Όλα δείχνουν ότι η βιοτεχνολογία θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο στην ανάπτυξη πολλών προϊόντων για την προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι οι μεγάλες βιομηχανίες που θα κάνουν το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση των βιολογικών προϊόντων για την επίλυση των προβλημάτων, θα προτιμηθούν από τους πελάτες.  Το μέλλον της βιοτεχνολογίας είναι συναρπαστικό.

ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Είναι μονοκύτταροι οργανισμοί που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι παρά μόνο με μικροσκόπιο. Αναπαράγονται διαχωριζόμενα σε δύο ομοιόμορφους εργανισμούς. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά 20 λεπτά κάτω από σωστές συνθήκες. Μερικά μπορούν και δημιουργούν προστατευτικούς μανδύες αντίστασης για να προστατεύονται από αντίξοες συνθήκες του περιβάλλοντος. Σε αυτή την μορφή επιζούν χωρίς να είναι ενεργά και ενεργοποιούνται όταν βρεθούν στο κατάλληλο περιβάλλον.  Τα βακτήρια στις συσκευασίες μας είναι απόλυτα απομονωμένα από απόβλητα, παρόμοια με αυτά για την επεξεργασία των λυμάτων. Έχουν την δυνατότητα να τρώνε και να ρευστοποιούν (επεξεργάζονται) λίπη, άμυλο, πρωτεΐνες, απορρυπαντικά και σελουλόζη.Δεν έχουν παραχθεί με την μέθοδο της γενετικής μηχανικής και έχουν δοκιμαστεί προσεκτικά για να είναι ασφαλή στον άνθρωπο. Πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες χρήσεως ώστε να χρησιμοποιούνται σωστά και να μην έρχονται σε επαφή με ανοικτά τραύματα.  Πως μπορούν τόσο μικροί οργανισμοί να επεξεργάζονται απόλυτα τα οργανικά συστατικά των αποβλήτων ;  Έχουν την δυνατότητα να τρώνε διαλυμένα οργανικά συστατικά. Αυτό επιτυγχάνεται με την έκκριση χημικών που είναι τα ένζυμα μέσα στα απόβλητα που περιβάλλουν το βακτήριο.  Αυτά τα ένζυμα διασπούν μεγάλα οργανικά μόρια σε πιο μικρά, τόσο όσο να μπορούν να μεταφερθούν διαμέσου της μεμβράνης των βακτηρίων. Αυτό λέγεται απορρόφηση. Όταν τα βακτήρια μπορούν και διασπούν μεγάλα αδιάλυτα σώματα συνδέονται μαζί τους εκκρίνοντας ένζυμα επάνω σε αυτά και στην συνέχεια γίνεται κατάτμηση σε μικρότερα τμήματα, κάνοντας την απορρόφηση πιο εύκολη.  Η τροφή των βακτηρίων ονομάζεται (Βιοχημική Ζήτηση Οξυγόνου). Όταν τα απόβλητα διοχετεύονται σε καθαρό περιβάλλον (ποτάμια, λίμνες θάλασσα) αυτό σημαίνει BOD για τα βακτήρια και άμεση διέγερση για ανάπτυξη.  Εφόσον το οξυγόνο του περιβάλλοντος είναι περιορισμένο, αυτό θα χρησιμοποιηθεί πιο γρήγορα από τα βακτήρια.  Το EPA (Environmental Protection Agency) έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για τα απόβλητα, πόσα μπορεί ένα σύστημα επεξεργασίας να αποβάλλει. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι τα αιωρούμενα στερεά που θολώνουν την επιφάνεια του νερού και δεν επιτρέπουν την διάχυση του οξυγόνου και ηλιακού φωτός.  Όταν όμως τα απόβλητα έχουν την σωστή αντιμετώπιση, τα βακτήρια τα απορροφάνε ή ενώνονται μαζί τους και κατακάθονται στον πυθμένα. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να γνωρίζουμε την οξυγόνωση που απαιτείται και τις σωστές συνθήκες για να έχουμε σωστή επεξεργασία.  Εφόσον τα πιο πολλά βακτήρια χρειάζονται οξυγόνο για να αναπτυχθούν, σημαντική είναι η ύπαρξη οξυγόνου στο σύστημα.  Στις σηπτικές δεξαμενές είναι μικρή η ύπαρξη οξυγόνου γι’ αυτό και η διάσπαση είναι πιο αργή.  Σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη των βακτηρίων είναι το pH και η θερμοκρασία. Το pH πρέπει να είναι μεταξύ 5,5 – 8,5 με  ιδανικό 7,2. Η ταχεία ανάπτυξη των βακτηρίων μειώνει το pH και δημιουργείται υποπροϊόν οξύ και μεταβολή του οξυγόνου σε διοξείδιο του άνθρακος. Η σωστή θερμοκρασία για να αναπτυχθούν είναι 35 oC. Η  ανάπτυξη αρχίζει από 7,2 oC και έως τους 43,3  oC έχουμε σωστή ανάπτυξη. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη βακτηρίων. Υπολογίζεται ότι κάθε πτώση 10 oC μειώνει τον μεταβολισμό τους κατά περίπου     50 % και έτσι η ανάπτυξή τους γίνεται πιο αργή.  Τα βακτήρια όπως και τα φυτά χρειάζονται αμμωνία και ενώσεις ορθοσφώρου για την ανάπτυξή τους. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στα ανθρώπινα απόβλητα και στα απορρυπαντικά που πέφτουν στις αποχετεύσεις των χώρων υγιεινής και των βιομηχανιών.  Οι μεγάλες ποσότητες μετάλλων όπως μόλυβδος, ασήμι, υδράργυρος, αρσενικό κ.λ.π., είναι επιβλαβείς στον άνθρωπο, ομοίως και στα βακτήρια τα οποία δεν έχουν την ικανότητα να τα διασπάσουν. Επίσης επιβλαβείς είναι οι μεγάλες ποσότητες αλάτων που υπάρχουν στα συστήματα, γι’ αυτό προσπαθούμε να έχουμε βακτήρια ανεκτικά στα άλατα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Γνωρίζουμε πλέον σε ποιο περιβάλλον ζουν και αναπτύσσονται τα βακτήρια, ας δούμε πως θα τα χρησιμοποιήσουμε στην επεξεργασία των αποβλήτων. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα σωστά βακτήρια για την διάσπαση των αποβλήτων σε ορισμένο χρόνο.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη :

  1. Το χρονικό διάστημα της διάσπασης
  2. Το είδος και την δύναμη της διάσπασης.
  3. Το περιβάλλον μέσα στο σύστημα.

Το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο στα βακτήρια για την διάσπαση αποβλήτων το ονομάζουμε RETENTION TIME.  Όσο μεγαλύτερο RETENTION TIME, τόσο περισσότερα απόβλητα διασπώνται. Τα περισσότερα συστήματα έχουν συνεχή ροή αποβλήτων.  Έτσι έχουμε μεγάλες ποσότητες βακτηρίων ετοίμων να πραγματοποιήσουν διάσπαση μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων αλλά και ποσότητα βακτηρίων έτοιμα για αναπαραγωγή.   Τα πρόσθετα βακτήρια τα οποία ρίχνουμε στο σύστημα βοηθούν τα ήδη υπάρχοντα για πιο γρήγορη διάσπαση των αποβλήτων σε δύσκολες περιπτώσεις, που τα υπάρχοντα στο σύστημα δεν επαρκούν ή δεν έχουν επαρκή ικανότητα γι’ αυτό.     

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ BIOLLIQ

Είναι διαθέσιμα σε υγρή μορφή, περιέχοντα βακτήρια και επιφανειοδραστικά στοιχεία σε ισορροπημένη προσεκτικά αναλογία.

Τα επιφανειοδραστικά στοιχεία έχουν σαν σκοπό την έναρξη, ανάπτυξης βακτηρίων όταν αυτά τοποθετούνται στο σύστημα για την διάσπαση των αποβλήτων.

Τα βακτήρια είναι σε τύπο «σπόρου» και σε ανενεργό κατάσταση, μέχρι να βρεθούν στο κατάλληλο περιβάλλον, στο σύστημα. Όταν προστεθούν τα βακτήρια στο σύστημα, υπάρχει ένας μικρός χρόνος προσαρμογής στο περιβάλλον.

Με τον καθαρισμό των δεξαμενών τα βακτήρια αυξάνονται αναλόγως της υπάρχουσας στις δεξαμενές «τροφής». Όταν τελειώσουν την διάσπαση, ο μεγαλύτερος αριθμός πεθαίνει και επιστρέφει στο φυσιολογικό επίπεδο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

pH                                                       5,5 – 8,5 (ιδανικό 7,2)

Διασκορπισμένο Ο2                                    1 – 2  ΡΡΜ

Θερμοκρασία                                                7,2 – 43,3 oC (ιδανικό 35 oC)

Αμμωνία                                            5 ΡΡΜ

Ορθοφοσφωρικές ενώσεις                         3 PPM

Ανάμιξη                                              Πλήρης

Χρόνος δράσεως                             24 – 48 ώρες ελάχιστο

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Με την ανάπτυξη αυτών των προϊόντων έχουν καταργηθεί οι παλιές μέθοδοι καθαρισμού των δεξαμενών, εργάτες με ειδικές στολές και καθαρισμός με μηχανικά μέσα, ούτε πλέον χρειάζεται η χρησιμοποίηση οξέων ή άλλων επικίνδυνων καυστικών προϊόντων, τα οποία δεν απορροφούνται από το περιβάλλον.  Μεγάλη εφαρμογή υπάρχει στην συντήρηση και τον καθαρισμό των γραμμών στους χώρους υγιεινής και κουζίνες στα ξενοδοχεία, βιομηχανίες, πλοία, σκάφη αναψυχής κλπ. Διασπώντας τα λιπαρά των αποβλήτων, περιορίζονται οι οσμές και το σύστημα των σωληνώσεων μένει καθαρό.  Αυτό το σύστημα της συνεχούς εφαρμογής έχει αναπτυχθεί από την χρήση βιολογικών προϊόντων στην Ναυτιλία και την Βιομηχανία.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ
207005 ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5  ΚΙΛΩΝ

 

 

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “BIOLLIQ”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *